Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria te Roosendaal
     

 

 

Een bron van informatie over de waarden waarop de Congregatie is gebaseerd: spiritualiteit, gemeenschapsleven, het werkzame leven, missie en zending en de plaats van de Congregatie in deze vernieuwende tijd.