De missie nu

Momenteel bestaat de Congregatie uit zustergemeenschappen in Nederland, Curaçao, Bonaire, Suriname en Chili. Deze gemeenschappen leven in eigen specifieke situaties.
Het “Moederhuis” in Nederland blijft een thuis voor alle zusters.

In navolging van Franciscus willen wij aan God toegewijd leven en hiervan getuigenis afleggen, opdat de samenleving een ruimte kan worden van zusterschap, gerechtigheid, vrede en waardigheid. Wanneer wij dit als uitgangspunt in ons leven nemen heeft het maatschappelijke consequenties, zoals verwoord in onze Constituties.

Mede door het 2e Vaticaans Concilie komt in de jaren zestig een omslag in de visie
op zending. Geen éénrichtingsverkeer meer tussen Noord en Zuid, maar een verhouding tussen de continenten die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, dialoog en samenwerking.
Men spreekt van missie in zes continenten. Kerken in landen van het Zuiden zenden nu zelf missionarissen uit.
Onder invloed van deze nieuwe visie brengen missionaire organisaties verandering in hun beleid, men sluit zich nu bij voorkeur aan bij lokale initiatieven.
Onze Congregatie participeert al jaren in deze organisaties, die opgezet en geworteld zijn in de missionaire traditie van de religieuzen.

Jezus zegt: “heb uw naaste lief als uzelf”.
Franciscus roept zijn volgelingen op om in een sfeer van vrijheid en vertrouwen bezorgd te zijn om elkaars welzijn.
Mère Marie Joseph spoort ons aan om de eerste christenen na te volgen in hun onderlinge liefde.
Samen en ieder naar vermogen dragen wij de verantwoordelijkheid voor deze aansporingen.

De liefde voor God en die
voor onze medezusters
is een en dezelfde liefde.
Naarmate wij deze liefde
beoefenen, zal zij in ons
groeien en toenemen.

Zij is de band die ervoor zorgt
dat de zusters, waar zij zich
ook bevinden, steeds met elkaar
verenigd blijven.

Constituties  3.1-3.6