Andere tijden, andere noden en vragen

De periode van de vernieuwing, ingezet na het 2e Vaticaans Concilie, brengt een heroriëntatie met zich mee op de werkzaamheden van de Congregatie. Tot dan toe is het een vanzelfsprekende zaak dat iedere zuster die daartoe de capaciteiten heeft een baan in het onderwijs krijgt. Onder invloed van de ruimte die geboden wordt om meer eigen keuzes te mogen maken, begint een aantal zusters aan een studie theologie met het verlangen om daarmee als pastoraal werkster in het pastoraat te gaan werken. Ook kiezen enkele zusters voor het werk onder ouderen. Anderen voelen zich geroepen om zich in te zetten voor eigentijdse problematieken in de samenleving. Te denken valt onder andere aan apostolaat onder allochtonen, gevangenenpastoraat, drugsverslaafden- en gehandicaptenzorg.

Op het moment dat participatie als individueel persoon steeds minder mogelijk wordt blijft onze betrokkenheid op de samenleving groot en worden vooral pastorale, kerkvernieuwende, educatieve, sociale en culturele projecten van harte financieel ondersteund. Aan de drie solidariteitscommissies AMA – KOS en PIN van de overkoepelende Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) heeft de Congregatie steeds bijgedragen.