De noden van de tijd

Mère Marie Joseph verstaat de noden van haar tijd goed want in rap tempo breidt de Congregatie zich uit. Verspreid over Nederland worden zowel in grote steden als dorpen kloosters, scholen en internaten opgericht.

Ook overzee, met name op de Nederlandse Antillen en Suriname en later nog in Chili groeit en bloeit de Congregatie evenals het aantal scholen.
De groei van de Congregatie is ook te danken aan het feit dat de nieuwe kloosterstichtingen verbonden blijven met het Moederhuis in Roosendaal.

Vele jaren heeft onze Congregatie opvoeding en onderwijs aan meisjes gegeven, pas in de zestiger jaren wordt het onderwijs ook aan onze scholen gemengd.

Het jaar 1986 luidt het einde in van de langdurige onderwijsbemoeienis van de Congregatie in Nederland. De laatste scholen worden overgedragen en de Stichting Scholen Zusters Franciscanessen van Mariadal wordt opgeheven.