Genootschap tot opvoeding

Voor het oprichten en exploiteren van scholen en internaten is het noodzakelijk om een burgerlijke rechtspersoon in het leven te roepen. In 1855 wordt daartoe opgericht het “Genootschap tot Opvoeding”. Het bestuur van het Genootschap wordt gevormd door de Algemeen Overste van de Congregatie als presidente met haar bestuursleden. De leden zijn de plaatselijke oversten van de succursaal huizen. Eenmaal per jaar komen zij in vergadering bijeen in het Moederhuis om de lopende zaken te bespreken.

Veel in Nederland bekende soorten onderwijs zijn door de zusters gegeven. Om er maar een aantal te noemen: bewaar/kleuterscholen (Fröbel en Montessori), lager onderwijs,  speciaal onderwijs, MULO, IVIO-MAVO-HAVO- onderwijs, huishoudscholen, kweekschool, lyceum, gymnasium.