Ons werkzame leven

Onze Constituties zeggen het volgende over de werkzaamheden van de congregatie:
    
“Wij zijn geroepen om Jezus Christus na te volgen
en van Hem en zijn blijde boodschap
te getuigen voor alle mensen.
Daaraan ontlenen wij onze zending,
gerealiseerd in opvoeding en onderwijs,
vanaf de oorsprong van de congregatie.
Educatieve projecten blijven ons ter harte gaan
en wij trachten daar trouw aan te zijn”.