Opvoeding en onderwijs

Het geven van opvoeding en onderwijs is altijd de kerntaak van de Congregatie geweest. Een hele communiteit draagt daaraan bij door het verrichten van allerlei ondersteunende taken.
Zonder wie dan ook uit te sluiten hebben we als Franciscanessen steeds een voorkeur voor arme en kansarme kinderen waarbij solidariteit een grote rol speelt. Onze stichteres heeft ons een voorbeeld hiertoe nagelaten: zij richt in 1832 een armenschooltje op en tegelijkertijd een schooltje voor de meer gegoede burgerij. Deze laat zij schoolgeld betalen waardoor beide scholen draaiende kunnen worden gehouden. In ons Nederlandse gesubsidieerde onderwijssysteem is dat verleden tijd maar op onze drie grote scholen in Santiago, Chili speelt onderlinge solidariteit nog altijd een grote rol.