Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria te Roosendaal
     

 

Ons gedachtegoed

  “Het is Gods wil” – zo sprak onze stichteres – “dat wij in de voetsporen gaan van de eerste christenen en de evangelische deugden die zij beleefden in praktijk brengen”.

-    Onderlinge liefde:
-    Eenvoud:
-    Vlijtige werkzaamheid:
-    Een ware onthechting:

 

één doel, één van hart, waar we ons ook bevinden.
in onze manier van doen oprecht en eenvoudig.
ijverig, tot alles bereid.
geen gehechtheid aan familie, werk, geld en goed.

    Mère Marie Joseph Raaymakers zet deze vier pijlers onder onze Congregatie, vier stevige pijlers als inspiratiebron voor ons leven, ondersteund door gebed.