Onze Franciscaanse leefwijze

De wortels van onze Congregatie liggen in de Reform van Limburg, gesticht onder leiding van de Nederlandse Minderbroeders Recollecten. En de Reform van Limburg vindt haar oorsprong in de Middeleeuwse “Grijze Zusters” ook “Grauwzusters” genoemd. Deze zijn ontstaan nadat Franciscus van Assisi naast de eerste en tweede orde een Derde Orde stichtte. Het was zijn bedoeling deze op te richten voor mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden die in de wereld blijven. Zij zouden in de wereld van genot, weelde en rijkdom een voorbeeld geven van soberheid. Door een bescheiden gebruik van geld en goed kan een mens gelukkig en tevreden zijn.
Velen van hen zien al vlug dat er meer verandering nodig is en dat de spiritualiteit van  Franciscus de grondslag kan zijn van bekering.
Zij beginnen zich te verbinden in kloostergemeenschappen en leggen zich toe op eigen heiliging én pastoraal maatschappelijk werk.
Het is dus begrijpelijk dat onze stichteres Mère Marie Joseph deze spiritualiteit meeneemt in haar congregatie en dat wij leven volgens de regel van deze Franciscus van Assisi.

De kenmerken die onze stichteres ons voorhoudt herkennen wij in Franciscus en zijn volgelingen: liefde, eenvoud, werkzaamheid, onthechting, kiezen voor de armen. Het zijn authentieke waarden die ons Franciscanessen van Mariadal uitdagen, altijd weer, om er in de veranderde omstandigheden van het leven zin en inhoud aan te geven in vormen die bij de tijd passen.
Franciscus leeft het evangelie zo radicaal mogelijk. Het motief van zijn streven is: Jezus de gekruiste navolgen zoals dat in de evangelies naar hem toekomt. Dat is de weg naar eenwording met God.
Hij wil altijd de mindere zijn en gaat de weg van verzoening, nederigheid, zuiverheid en eenheid. Zijn eerbied voor al wat leeft, voor heel de schepping brengt hem tot grote dankbaarheid jegens de Schepper van wie alles gekregen is.
De kern van onze spiritualiteit is het evangelie van Jezus van Nazareth beleven, Hem navolgen, in zijn voetspoor treden zoals Franciscus en Mère Marie Joseph het vóór ons hebben gedaan.

Onze toewijding aan God en het evangelie komt tot uiting in de drie geloften, liever genoemd de drie evangelische raden: armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid deze beleven wij in gemeenschap met God en de samenleving om ons heen, vanuit een gebedshouding als dragend fundament.


“Gelukkig de mens
die zijn naaste in al zijn broosheid draagt,
zoals hij door hem gedragen wil worden,
als hij in dezelfde toestand zou verkeren.
Gelukkig de dienaar
die al het goede teruggeeft aan de Heer God,
want wie iets voor zichzelf achterhoudt,
verbergt in zich het geld van de Heer zijn God
en wat hij meende te hebben
zal hem afgenomen worden”.

(vermaning 18 van Franciscus van Assisi)

God staat aan het begin, Hij roept, wij zoeken daarop antwoord te geven. Je kunt ook zeggen: wij leven het antwoord en geven – zó levend – gestalte aan het Rijk Gods.