Ons gebed: onze kracht!

Ons gebed is daarin onze kracht en steun.
“Wij moeten een biddend hart hebben” zijn woorden van onze Stichteres.
Tot het 2e Vaticaans Concilie baden wij gezamenlijk het groot officie, het getijdengebed dat alle priesters en kloosterlingen over de hele wereld elke dag bidden. Zo zijn er wereldwijd op elk moment biddende mensen en voelt ieder zich als een schakeltje in dit prachtig wereldgebeuren. Dat is veranderd rond 1970. Als actieve Congregatie bidden wij nu een gedeelte hiervan n.l. in de morgen de Lauden en ’s avonds de Vespers, maar toch verbonden met het geheel. Het persoonlijk gebed en de meditatie vinden wij heel belangrijk en neemt in ons leven een grote plaats in.

Wij geloven in de kracht van het gebed in ons eigen leven, voor alle mensen en voor de hele wereld opdat het Rijk Gods van gerechtigheid en vrede meer gestalte krijgt.