Ons gebedsleven nu

De basis van ons gebedsleven loopt als een rode draad door ons leven heen en speelt zich af in ons gemeenschappelijk en ons persoonlijk leven.
Op het kapittel van 2012 is aanbevolen om aandacht te blijven houden voor de biddende kant van ons leven, indachtig Mère Marie Joseph die zegt “Wij moeten een biddend hart hebben.” (Geschriften blz.16). Dat sluit precies aan bij de geest van contemplatie van de Penitenten-Recollectinen van de Reform van Limburg, waar de Congregatie van afstamt.

Het tijdstip van het gemeenschappelijk gebed is aangepast aan het leven en de verzorging in Woonzorgcentrum Sint Elisabeth. Dit ochtendgebed kan plaatsvinden in de vorm van een Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering waarin de Lauden zijn opgenomen. Soms worden de Lauden apart gebeden.

Om 18.00 uur worden de Vespers gebeden. Ook de Vespers behoren tot het gemeenschappelijk gebed. In het Convenant tussen de Congregatie en Woonzorgcentrum Sint Elisabeth zijn afspraken gemaakt over de gebedstijden.

Elke dag wordt het Rozenhoedje gebeden en op de eerste vrijdag van de maand is er aanbidding met uitstelling. Drie keer per jaar zijn er congregationele gebedsdagen met een eigen thema, de zogenaamde “stille dagen”.

De tijd voor persoonlijk gebed kan ieder voor zichzelf uitkiezen. Er zijn vele vormen: het stil verwijlen bij de Heer in de kapel of in het eigen appartement, meditatie, geestelijke lezing, buiten genieten van de schepping, een bezinnend gesprek met iemand, tekenen van mandala’s, enz.
Omdat wij ouder worden en ons werkzame leven min of meer achter ons ligt is er meer tijd voor gebed en contemplatie.