Onze diepste wortels

De officiële naam van onze Congregatie: Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, maakt duidelijk dat de wortels – de oorsprong ligt in de Reform van Limburg, waarvan in het jaar 1623 de grondslag wordt gelegd door Moeder Joanna van Jezus ( Joanna Neerinck, 3 augustus 1576 tot 28 augustus 1648).
Deze Reform van Limburg, gesticht onder leiding van de Nederlandse Minderbroeders Recollecten, vindt haar oorsprong in de Middeleeuwse “Grijze zusters”. Deze stammen af van de oudste Congregaties van vrouwelijke kloosterlingen van de Derde Orde, die zijn ontstaan nadat Franciscus de leken Derde Orde had ingesteld. Zuster Joanna komt na haar intrede bij deze zusters tot de overtuiging, dat de tucht in het klooster verbeterd moet worden. Zij trekt met vier medezusters naar een ander klooster gelegen in de stad Limburg bij Verviers in het bisdom Luik.

In 1795 bezetten de legertroepen van de Franse revolutie geheel België en worden alle kloosters – ook die van de Reform (32 in getal) opgeheven. Enkele zusters van de Penitenten Recollectinen uit het Wittevrouwenklooster besluiten te vluchten en een poging te wagen om in Nederland een klooster te stichten. Pater Linus van der Heyden, Kapucijn– geboortig uit St Oedenrode – helpt hen daarbij. Na een angstige tocht komen ze aan in Bokhoven en worden door de pastoor gastvrij ontvangen. Ze willen daar echter niet blijven en verhuizen naar Besoijen, vervolgens naar Waalwijk en na enkele jaren naar Dongen. Nu daar een blijvende woonplaats is gevonden streven zij naar een vaste regeling van het kloosterleven. Op 17 december 1802 worden hun Constituties goedgekeurd, zij leggen opnieuw geloften af en dan is, tot hun vreugde, de nieuwe Congregatie officieel gesticht.
Door een besluit van de Nederlandse regering, dat niet meer dan twintig religieuzen mogen samenwonen, worden de in aantal snel toegenomen zusters genoodzaakt een nieuw klooster te stichten.