Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria te Roosendaal

Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten? Bezoek dan regelmatig onze website.