Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria te Roosendaal
     
   

Congregatie zusters Franciscanessen van Mariadal te Roosendaal

 

 

Adres
Bestuur Zusters Franciscanessen van Mariadal
St. Theresiastraat 44
4703 AK  Roosendaal
0165 55 55 44

   

Bestuur
Algemeen overste: Zr. Margriet Van der Vliet

Raadsleden
Zr. Marie-Louise Egbers
Zr. Theresia Henriquez

Adviserende leden
Mw. Agnes Roks
Mw. Bep Engel