Congregatie zusters Franciscanessen van Mariadal te Roosendaal

Adres
Bestuur Zusters Franciscanessen van Mariadal
St. Theresiastraat 44
4703 AK  Roosendaal
0165 55 55 44

Bestuur
Algemeen overste: Zr. Margriet Van der Vliet

Raadsleden

Zr. Esther Schulingkamp
Zr. Patricia Maas

Adviserende leden
Mw. Agnes Roks
Mw. Bep Engel