Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria te Roosendaal
     
   

Publicaties

   

Leefregel van de Reguliere Derde Orde van Franciscus van Assisi
Uitgave: Werkgroep K. 750, Utrecht, 1983

   

De Geest van de congregatie van de zusters Penitenten recollectinen van de onbevlekte ontvangenis van Roosendaal
N.V. Grafische Kunstinrichting J. Van Poll Suykerbuyk Roosendaal

   

Leven van de Eerwaarde Mère MarieJoseph van Jezus
Stichteres van de congregatie der religieuzen penitenten-recollectinen van de onbevlekte ontvangenis van Roosendaal
Ter drukkerij van “Bisdom van ’s Bosch, in het Instituut door Doofstommen St. Michiels-Gestel"


 

Ik zet mijn boog in de wolken
Gedenkboekje bij het honderd vijftig-jarig bestaan van de congregatie van de zusters Franciscanessen van Mariadal te Roosendaal.
1832 - 1 september-1982


 

Vierentachtig verdiepingen
Beelden en woorden bij de vierentachtig huizen
gesticht en bewoond door de zusters Franciscanessen van Roosendaal.


  Een verborgen schat
De spiritualiteit van de Franciscanessen van Dongen, Etten en Roosendaal.
Judith de Raat
Titus Brandsma Instituut uitgegeven door Valkhof Pers