Het heden

Een reeds jaren geleden genomen besluit om ons Moederhuis Mariadal te verkopen wordt in 2013 eindelijk een feit. De klein geworden communiteit van Mariadal wordt gehuisvest in aanleunappartementen zijdelings van ons Woonzorgcentrum Sint Elisabeth aan de Wouwseweg/St. Theresiastraat.

Ook zusters die her en der verspreid in het land wonen kiezen hiervoor.
Anno 2015 wonen – op een enkeling na – alle zusters op deze locatie.