Van een gesloten naar een open deur

De gesloten kloosterdeur komt steeds meer open te staan om ruimte en gastvrijheid te bieden aan allerlei mensen die een beroep doen op de gemeenschap. Samen onderweg als volk van God wordt steeds meer het adagium van de religieuze gemeenschappen.

Rond 1985 behoort het kerndoel van onze Congregatie – het geven van opvoeding en onderwijs – tot het verleden. Alle scholen en internaten zijn overgedragen aan plaatselijke besturen en de overheid heeft deze taak overgenomen. Een groot aantal zusters maakt zich als vrijwilliger nog jaren en nog altijd verdienstelijk als vrijwilliger in allerlei activiteiten die sporen met het charisma van de congregatie. Dit vrijwilligerswerk wordt vaak ervaren als een zinvolle invulling van de periode na de pensionering.